Hatyai Scenario Fest – เทศกาลเยาวชนสื่อสารสร้างสรรค์เมือง

เทศกาลเยาวชนสื่อสาร สร้างสรรค์เมือง หรือ Hatyai Scenario Fest เป็นโครงการแสดงผลงานจากเยาวชนจำนวน 6 ทีม ตามเรื่องราวทางวัฒนธรรมของ ‘อาคาร-อาหาร-อาภรณ์-อาชีพ-อายุ’ ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ผ่านนิทรรศการ การแสดงแสง-สี ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมเดินเมือง กิจกรรมวาดภาพเมือง (Urban Sketching) ฉายภาพยนตร์สารคดี กิจกรรมเวิร์กช็อป ซึ่งจะจัดตามหลายพื้นที่ในเมืองหาดใหญ่