KUANITO : ร้านขนมของนักเคมี

สังเกต ตั้งสมมุติฐาน ทดลอง และสรุปผล คือกระบวนคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่มงคล คงบัน คุ้นเคยมาตลอดชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนกระทั่งจบการศึกษาไปเป็นนักเคมีอยู่ระยะหนึ่ง และเมื่อเปลี่ยนเส้นทางจากนักเคมีสู่ธุรกิจอาหาร ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในฐานะนักเคมีก็ยังคงเป็นรากฐานที่มงคลหรือชื่อเล่น “เหนียวกวน” หรือ “กวน” อันเป็นที่มาของชื่อร้าน “กวนนิโต้” (KUANITO) อ.นาโยง ใช้เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาสูตรขนม จากคนที่ไม่เคยทำขนมมาก่อน สู่เจ้าของร้านขนมที่ออกแบบขนมทุกเมนูในร้าน ทั้งด้านรสชาติและหน้าตาด้วยฝีมือตัวเอง และผ่านการการันตีด้วยกระแสความนิยมกล่าวขานในความเป็นร้านขนมที่โดดเด่นของจังหวัดตรังตลอดช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา