“เบญญาแพ็ตช์ นวัตกรรมแผ่นปิดแผล”ผลงานต่อยอดนวัตกรรมแผ่นแปะป้องกันการกดทับจากยางพาราและตำรับยาปูดเบญกานี

เบญญาแพ็ตช์ แผ่นปิดแผลจากยางพาราและตำรับยาปูดเบญกานีของดร.สุภากิจ เภาเสนและ น.ส.สุทธิวรรณ วุ่นหนู คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เป็นงานวิจัยต่อยอดจากนวัตกรรม 2 ชิ้นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือแผ่นแปะป้องกันการกดทับจากยางพารา และงานวิจัยตำรับยาสมุนไพรจากปูดเบญกานี เพราะแนวคิดต้องการนำตำรับยาไทยที่มีฤทธิ์ช่วยสมานแผล ร่วมกับแผ่นแปะยางพาราที่มีประสิทธิภาพสูงการดูดซับของเหลว