แผนผังรายการหลัก (จันทร์-ศุกร์)

เวลา

โลโก้

ชื่อรายการ

ประเภท

06.00 น.


ฟังเสียงจิตพินิจเสียงธรรม

สาระความรู้

06.05 น.


สานสัมพันธ์ไทยจีน

สาระความรู้

06.30 น.


ข่าวสด VOA

ข่าว

07.00 น. 


ข่าว สวท.

ข่าว

07.30 น.


สื่อมวลชนทางชีวิต

สาระความรู้

08.00 น.


เทียบเวลาเคารพธงชาติ

08.05 น.


กาแฟถ้วยเก่า

เพลงไทยและเพลงสากล

10.00 น.


สภากาแฟ

สนทนาสาระ

11.00 น.


รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว

สนทนาสาระ

11.30 น.


ชุมชนวิชาการจันทร์ – ห้องสมุด, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
อังคาร – สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ, สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
พุธ – คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์
พฤ – คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สำนักวิจัยและพัฒนา
ศุกร์ – พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
, คณะแพทยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์

สนทนาสาระ

12.00 น.


เครือข่ายสายตรงวิทยาสถาบัน 

สนทนาสาระ

13.00 น. 


แลบ้าน แลเมือง 

ข่าวและความรู้

17.00 น.


ลุกทุ่งศรีตรัง 

เพลงลูกทุ่ง

18.00 น.


เทียบเวลาเคารพธงชาติ

18.05 น.


English 6.05

สาระความรู้

18.10 น.


ลุกทุ่งศรีตรัง 

เพลงลูกทุ่ง

19.00 น.


ข่าว สวท.

ข่าว

19.30 น.


Sci&Tech

สาระความรู้

20.00 น.


ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าว

20.15 น.


PSU ALL
จันทร์-Spice ซ่า พาทอล์ค
อังคาร-สนทนาอาสา
พุธ-PSU I SEE
พฤหัสบดี-Cheekation
ศุกร์-PSU I SEE

ข่าวและความรู้

21.00 น.


ถ่ายทอดสดข่าว BBC ภาคภาษาอังกฤษ

ข่าว

22.00 น.


ฟังเสียงจิตพินิจเสียงธรรม

สาระความรู้

22.00 น.
ปิดสถานี

แผนผังรายการหลัก (เสาร์)

เวลา

โลโก้

ชื่อรายการ

ประเภท

ลักษณะ

06.00 น.


ฟังเสียงจิตพินิจเสียงธรรม 

สาระความรู้

บันทึกรายการ

06.05 น.


ตลาดนัดผู้บริโภค

สนทนาสาระ

บันทึกรายการ

07.00 น. 


ข่าว สวท.

ข่าว

ถ่ายทอดสด

07.30 น.


พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง 

สาระความรู้

บันทึกรายการ

08.00 น.


เทียบเวลาเคารพธงชาติ

08.05 น.


กาแฟถ้วยเก่า

เพลงไทยเก่า

รายการสด

10.00 น.


ปั่นกลางอากาศ 

สนทนาสาระ

รายการสด

11.00 น.


จิบกาแฟข้างสภา 

สนทนาสาระ

รายการสด

12.00 น.


ข่าว สวท. 

ข่าว

ถ่ายทอดสด

13.00 น.


ชาร้อนตอนบ่าย 

เพลงสตริง

รายการสด

15.00 น.


ถนนน้ำใจ 

เพลงเพื่อสังคม

รายการสด

17.00 น.


ลูกทุ่งศรีตรัง 

เพลงลูกทุ่ง

รายการสด

18.00 น.


เทียบเวลาเคารพธงชาติ

18.05 น.


ลูกทุ่งศรีตรัง

เพลงลูกทุ่ง

รายการสด

19.00 น.


ข่าว สวท. 

ข่าว

ถ่ายทอดสด

19.30 น.


ลำนำไทย 

สาระความรู้

บันทึกรายการ

20.00 น.


ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าว

บันทึกรายการ

20.15 น.


ปันรักปันสุข

สนทนาสาระ

รายการสด

21.00 น.


หนอนเสวนา

สนทนาสาระ

บันทึกรายการ

22.00 น.


BBA 

สาระความรู้

 

24.00 น.


ปิดสถานี

แผนผังรายการหลัก (อาทิตย์)

เวลา

โลโก้

ชื่อรายการ

ประเภท

ลักษณะ

06.00 น.


หนอนเสวนา

สนทนาสาระ

บันทึกรายการ

07.00 น. 


ข่าว สวท. 

ข่าว

ถ่ายทอดสด

07.30 น.


พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

สาระความรู้

บันทึกรายการ

08.00 น.


เทียบเวลาเคารพธงชาติ

08.05 น.


ธรรมะ 

ธรรมะ

ถ่ายทอดสด

08.30 น.


กาแฟถ้วยเก่า

เพลงไทยเก่า

รายการสด

10.30 น.


Coffee Mix 

เพลงสากล

รายการสด

12.30 น.


PSU Talk To You

ข่าวละความรู้

บันทึกรายการ

13.00 น.


ชาร้อนตอนบ่าย

เพลงสตริง

รายการสด

15.00 น.


ถนนน้ำใจ 

เพลงเพื่อสังคม

รายการสด

17.00 น.


ลูกทุ่งศรีตรังวันอาทิตย์ 

เพลงลูกทุ่ง

รายการสด

18.00 น. 


เทียบเวลาเคารพธงชาติ

18.05 น.


นมเย็นออนแอร์

สาระความรู้

รายการสด

19.00 น.


ข่าว สวท.

ข่าว

ถ่ายทอดสด

19.30 น.


ลำนำไทย 

สาระความรู้

บันทึกรายการ

20.00 น. 


ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าว

บันทึกรายการ

20.15 น.


ภาษาสังสรรค์

สนทนาสาระ

บันทึกรายการ

21.00 น.


ภาษาพาเพลิน 

สาระความรู้

บันทึกรายการ

21.30 น.


Buddy News 

ข่าวและความรู้

บันทึกรายการ

22.00 น.


BBA 

สาระความรู้

 

24.00 น.


ปิดสถานี

Loading