NEWS

หอดูดาวสงขลา จัดค่ายอบรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ต่อยอดการเรียนรู้ครูและนักเรียน

หอดูดาวสงขลา จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน เยาวชนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท และ หอดูดาวฯ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12-15 มิถุนายน 2567 นี้...

ดันสงขลา เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ชูพหุวัฒนธรรม-ทะเลสาบสงขลา ปักหมุดบนเครือข่าย

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ในนามคณะกรรมการทำงาน) ให้สัมภาษณ์กับ ‘PSU Broadcast’ ถึงความคืบหน้าการผลักดันจังหวัดสงขลา สู่การเป็นหนึ่งในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN - UNESCO Creative Cities Network) ด้านอาหาร...

เที่ยวบินพิธีฮัจญ์ 67 เริ่ม 9 พ.ค.

ท่าอากาศยานนานาชาติห…...

Podcast