NEWS

ม.อ.ปัตตานี เปิดสถาบันออกแบบแฟชั่น PATANISTA ACADEMY พัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมในวงแหวนเมืองปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสถาบันออกแบบแฟชั่น PATANISTA academy พร้อมจัดงาน การนำเสนอผลงานออกแบบแฟชั่น THE RISE OF PATANISTA โครงการจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจวัฒนธรรม: ...

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จับมือร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...

อพท.วางเป้าหมาย 5 ปี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100

อพท.วางเป้าหมาย 5 ปี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แหล่งของโลก (Global Sustainable Destinations Top 100)หลังบอร์ดท่องเที่ยวอนุมัติเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ...

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลาฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Table Top Exercise :

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลาฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูมรสุม ปี 2565 เป็นการฝึกรูปแบบ “ซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX)” เพื่อซ้อมความเข้าใจทุกภาคส่วนถึงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบขั้นตอน ...

สงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 ปลุกจิตสำนึกความเป็นนานาชาติและส่งเสริมบรรยากาศแห่งความเข้าใจระหว่างกันในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน

ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Night and International food festival ปีนี้เป็นปีที่ 9 จัดในวันที่ 17 กันยายน 2565 เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นนานาชาติและส่งเสริมบรรยากาศแห่งความเข้าใจระหว่างกันในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน โดยการสนับสนุนจากสถานกงสุลอินโดนีเซีย และ ...

จัดอลัง “HELLO HATYAI” เดิน กิน

จัดอลัง “HELLO HATYAI” เดิน กิน เที่ยว อย่างยิ่งใหญ่ คาดนักท่องเที่ยวจะเดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่จัดงานกว่า 36,000 คน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ( 16 กันยายน 2565) ณ ลานสุขใจ ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีเปิดงาน HELLO HATYAI ...

Podcast