มูลนิธิโรงพยาบาสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าว การวิ่ง “Yensira Run for Life, Miles for Hope” ในวันที่ 5 ธ.ค.66 พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกคนที่ทำให้อาคารเย็นศิระ 3 แล้วเสร็จและเป็นที่พักที่พึ่งพิงของผู้ป่วยต่อไป

มูลนิธิโรงพยาบาสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าว การวิ่ง “Yensira Run for Life, Miles for Hope” ในวันที่ 5 ธ.ค.66 พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกคนที่ทำให้อาคารเย็นศิระ 3 แล้วเสร็จและเป็นที่พักที่พึ่งพิงของผู้ป่วยต่อไป เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566  รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวงานวิ่ง “Yensira Run for Life, Miles for Hope” ณ บริเวณลานเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยการเชิญคุณ นฤพนธ์  ประธานทิพย์ จากคนอ้วน 100 กิโลกรัม สู่นักวิ่งมาราธอน

อ่านต่อ →

อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ระดมทีมนักวิจัยผลิตงานวิจัยพร้อมใช้ “พัฒนากระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์โกโก้”

ดร.ขวัญหทัย แช่ทอง หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มคุณภาพการละลายและผลดีต่อสุขภาพของผงโกโก้ หนึ่งในสี่กลุ่มงานวิจัยโกโก้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศึกษาวิจัยตั้งแต่กระบวนการหมักเพื่อให้ได้เมล็ดโกโก้แห้งคุณภาพ จนถึงการวิจัยผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์โกโก้ เช่น บรรจุภัณฑ์จากเปลือกหรือใบโกโก้ เล่าให้ฟังว่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้มีส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลืออีก 90 เปอร์เซ็นต์เป็นของเหลือทิ้งมูลค่าต่ำ ไม่ว่าจะเป็นเยื่อหุ้มเมล็ด เปลือกผลโกโก้ ใบโกโก้จากการตัดแต่งกิ่งในสวน เป็นต้น แต่กลุ่มงานวิจัยโกโก้ทั้งหมดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คำนึงถึงความยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของโกโก้ให้ได้มากที่สุด ประกอบด้วยกลุ่มงานวิจัยสี่กลุ่ม

อ่านต่อ →