อาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีน อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการวัคซีน และเพื่อความคล่องตัวของบุคลากรทางการแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐด้วยการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจังหวัดสงขลามีจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด 34 แห่ง ทำให้สมาคมอาสาสร้างสุข ได้ระดมอาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมปฏิบัติงานจำนวน 2 จุดบริการ ได้แก่ ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับวัคซีน

อ่านต่อ →