อาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีน อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการวัคซีน และเพื่อความคล่องตัวของบุคลากรทางการแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐด้วยการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจังหวัดสงขลามีจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด 34 แห่ง ทำให้สมาคมอาสาสร้างสุข ได้ระดมอาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมปฏิบัติงานจำนวน 2 จุดบริการ ได้แก่ ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับวัคซีน

คุณกัญนภัส จันทร์ทอง อุปนายกสมาคมอาสาสร้างสุข กล่าวว่า ภารกิจของอาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกสำหรับการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน แนะนำขั้นตอนเข้ารับการฉีดวัคซีน การนำผู้รับวัคซีนไปประจำจุดต่างๆของขั้นตอนการฉีดวัคซีน ในขณะนี้กลุ่มอาสาสมัครได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 คือ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และจุดที่ 2 คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เนื่องจากทั้ง 2 แห่งมีจำนวนผู้เข้ารับวัคซีนจำนวนมาก เช่นที่ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งเป้าหมายบริการฉีดวัคซีนวันละประมาณ 1,000 คน ทำให้จำเป็นต้องมีกลุ่มอาสาสมัครเข้าไปคอยอำนวยความสะดวก ซึ่งสิ่งที่อาสาสมัครควรคำนึง ได้แก่ การแต่งกายที่คล่องตัว, อุปกรณ์การป้องกันตนเอง ทั้งนี้อาสาสมัครต้องมีความเข้าใจเรื่องกระบวนให้ปฏิบัติงาน สามารถอธิบายขั้นตอนต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วของการบริการและลดความแออัดของจุดบริการนั้นๆ พร้อมทั้งป้องกันการเกิดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ที่เข้ามารับการฉีดและอาสาสมัครอีกด้วย

ทั้งนี้กลุ่มอาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นที่ก่อนปฏิบัติงานจากบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ลดความเสี่ยงและเพื่อความคล่องตัวของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมจนกระทั้งปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *