ปตท.สผ.ทม.สิงหนคร ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์พื้นปูทางเดินและผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากขยะพลาสติก ยกระดับศักยภาพชุมชนบ้านทะเลนอก

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เทศบาลเมืองสิงหนคร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สนับสนุนงานวิจัยถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์พื้นปูทางเดิน และผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากขยะพลาสติกให้แก่ชุมชนบ้านทะเลนอก อ.สิงหนคร จ.สงขลา พร้อมสาธิตการใช้เครื่องบดขยะพลาสติก โดยชาวบ้านในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร

อ่านต่อ →