งานวันข้าวสงขลา 1 มิ.ย. ชิมข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่น ร่วมมื้ออาหาร ฟังดนตรี

เครือข่ายชาวนาจังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา จัดงานวันข้าวสงขลา 1 มิถุนายน 2567 ณ ทุ่งนาต้นโดน ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมมื้ออาหาร ชิมข้าวท้องถิ่น 9 สายพันธุ์ จากกลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ำจังหวัดสงขลา ฟังดนตรีและร่วมเวิร์คช็อป พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองต่ออนาคตข้าวท้องถิ่น 

อ่านต่อ →