‘ฟ้าสีรุ้ง’ ร่วมมือ โรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดตรวจ-รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันเดียว

วันที่ 28 มี.ค. 2567…

อ่านต่อ →