สงขลา: เลือกรอบจังหวัดจาก 512 เหลือ 40 คนสู่รอบประเทศ ก่อนศาลวินิจฉัยปมขัดรธน. 18 มิ.ย.

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จาก 512 เหลือกลุ่มอาชีพละ 2 คนสู่ระดับประเทศ

อ่านต่อ →