สงขลา: เลือกรอบจังหวัดจาก 512 เหลือ 40 คนสู่รอบประเทศ ก่อนศาลวินิจฉัยปมขัดรธน. 18 มิ.ย.

บรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เป็นไปอย่างคึกคัก กลุ่มผู้สมัครจับกลุ่มพูดคุยกันก่อนเข้าห้องประชุมในเวลา 08:00 บางส่วนมีญาติพี่น้องและผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจ

การดำเนินการเลือกวุฒิสภาระดับจังหวัดอำนวยการเลือกตั้งโดยข้าราชการระดับจังหวัด และมีการสังเกตการณ์จากเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการจัดเตรียมพื้นที่สังเกตการณ์สำหรับสื่อมวลชนเพื่อเข้าเก็บภาพได้รอบละ 20 นาที ในรอบเข้าและบ่าย และมีจอทีวีถ่ายทอดสดภาพและเสียงบรรยากาศกระบวนการในห้องประชุมสู่ที่นั่งภายนอก

ก่อนปิดลงทะเบียนผู้สมัครเวลา 09:00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจะเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และนาฬิกาสมาร์ทวอท์ช ไม่อนุญาตให้แนะนำตัวในหน่วยเลือกตั้ง แต่ให้พิจารณาจากเอกสารแนะนำตัว (สว.3) และคู่มือที่กกต. แจกให้เท่านั้น

คุณพะเยีย ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เผยยอดตัวเลขผู้มารายงานตัววันนี้ อยู่ที่ 504 คน จากทั้งหมด 512 คน และหลังการเลือกในรอบไขว้ จะส่งรายชื่อผู้สมัครเพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง เพื่อเตรียมการเลือกในรอบประเทศ

สงขลา: 512 คน จาก 20 กลุ่มอาชีพ

กกต.จังหวัดสงขลา เผยยอดผู้สมัครสว. ที่ผ่านเข้ารอบจังหวัด อยู่ที่ 512 คน แบ่งเป็น 20 กลุ่มอาชีพ ก่อนคัดเลือกเหลือกลุ่มอาชีพละ 2 คนเพื่อเข้าสู่การเลือกระดับประเทศในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 29 คน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 27 คน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา 37 คน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข 21 คน

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุก 29 คน

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 42 คน

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน 32 คน 

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 12 คน

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 23 คน

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 18 คน

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจหรือาชีพด้านการท่องเที่ยว 13 คน

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 1 คน

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 6 คน 

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี 39 คน

กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ พิการ ทุพพลภาพ 38 คน

กลุ่ม 16 กลุ่มศิลปะวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดง กีฬา 25 คน

กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม 31 คน 

กลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน และผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 15 คน

กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอาชีพอิสระ 39 คน

กลุ่ม 20 อื่นๆ 35 คน

กระบวนการเลือกรอบจังหวัด

การเลือกกันเองของผู้สมัครวุฒิสภาในวันนี้ จะมีการโหวต 2 ขั้นตอน คือ การลงคะแนนในกลุ่มอาชีพเดียวกัน ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนจะมีสิทธิโหวต 2 เสียง เลือกตัวเองได้แต่ไม่สามารถโหวตเลือกผู้สมัครคนเดียวกันได้ เพื่อเลือกผู้สมัคร 5 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มสู่รอบ ‘โหวตไขว้’

สอง หลังจากโหวตในกลุ่มอาชีพเดียวกัน จะทำการจับสลากแบ่งสาย แต่ละสายประกอบด้วย 3-5 กลุ่มอาชีพ และให้ผู้ที่ได้ 5 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มโหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกัน กลุ่มละ 1 โหวต 

สาม หลังการโหวตไขว้ จะได้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบจังหวัด คือ ผู้สมัครที่ได้รับเสียงโหวต 2 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มอาชีพ เพื่อเลือกผู้สมัครสู่ระดับประเทศในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

จับตาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ล้มเลือกสว.?

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย 4 มาตราในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบด้วยมาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41และมาตรา 42 ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่ ซึ่งหากวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญจะส่งผลต่อการเลือกระดับประเทศในวันที่ 26 มิถุนายน และอาจส่งผลให้การเลือกระดับอำเภอและจังหวัดเป็นโมฆะ 

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: ภานุเทพ ปานหมี

อ่านต่อ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เมือง(ไม่)รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สภาพัฒน์ฯ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่สงขลา-ปัตตานี

หาดใหญ่: นับหนึ่ง เลือกสว. ระดับอำเภอ ก่อนเลือกระดับจังหวัด 16 มิ.ย. นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *