รพ.หาดใหญ่ 2: คืบหน้าจัดหาที่ดิน หวังกระจายบริการการแพทย์ บุกเบิกพื้นที่ใหม่เมือง

‘PSU Broadcast’ ชวนย้อนฟังที่มาของข้อเสนอและกระบวนการผลักดันโครงการสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ 2 จาก คุณสิทธิศักดิ์ ต้นมงคล เลขาธิการสภาเศรษฐกิจหาดใหญ่ ในรายการ ‘สภากาแฟ’ เมื่อเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ →