อบจ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เพื่อผลักดันและพัฒนาจังหวัดสงขลา สู่การเป็นมรดกโลก

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66 ที่ ห้องประชุม Laguna King Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และกิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลก โดย  มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนมหาวิทยาลัย  นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และผู้เข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Zoom Cloud Meetings) ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ →