คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “เศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างไรให้ไกลกว่าเดิม” ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  สร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “เศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างไรให้ไกลกว่าเดิม” ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี เพื่อร่วมฉลองวาระครบ 20 ปี การก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เกียรติเปิดงาน

อ่านต่อ →