คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “เศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างไรให้ไกลกว่าเดิม” ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  สร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “เศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างไรให้ไกลกว่าเดิม” ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี เพื่อร่วมฉลองวาระครบ 20 ปี การก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เกียรติเปิดงาน

โดยกิจกรรมเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ จากวิทยากร 4 ท่าน นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายอัครพล ทองพูน นักนโยบายการศึกษาและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิคณะก้าวหน้า นายราชันย์ ชูชาติ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ และผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ ของคณาจารย์ และกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ จากนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ  พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เมื่อเดือนกันยายน พุทธศักราช 2546 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ขึ้นเป็นแห่งแรกของภาคใต้ โดยดำเนินภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  การวิจัย และการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก้าวเดินตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมา 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม  และมุ่งหวังเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นที่พึ่งด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับสังคม

ซึ่งปี 2566 ถือเป็นปีของการก่อตั้งคณะครบ 20 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างไรให้ไกลกว่าเดิม”  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรื่องเศรษฐกิจ ได้รับมุมมองแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางผลักดันและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  สร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนและผู้เข้าฟังเสวนา ในการเป็นส่วนหนึ่งของพลังและความสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

การจัดกิจกรรมวิชาการในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ และเพื่อการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับปรัชญาของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ว่า แสวงปัญญา  พัฒนาคน โดยองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *