โปรตีนเพื่อสุขภาพจากหางกะทิเหลือทิ้ง จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์บนท้องตลาด

รู้จักงานวิจัยสกัดโปรตีนจากหางกะทิเหลือทิ้งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนเพื่อสุขภาพ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ →