ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ พร้อมเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เตรียมจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ (SPORTS SCIENCE CENTER FOR THAILAND’S DEEP SOUTH : SSC-TDS) ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมขับเคลื่อนเชิงวิชาการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และการกีฬาและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

อ่านต่อ →

TESF จัดสัมนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงแชมป์ประเทศไทย ผลักดันชาวสงขลาสู่การเสริมสร้างอาชีพในอนาคต

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้ “อีสปอร์ต” เป็นกีฬาอาชีพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากร กีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย โดยการประกาศอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศไทยเข้าถึงวงจรอีสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่ตัวนักกีฬา แต่รวมไปถึงโค้ช สโมสร ทีมผู้จัดการแข่ง นักพากษ์ นักแคสเกม สตรีมเมอร์ หรือแม้กระทั่งฝ่ายโปรดักชั่น และทีมออแกไนซ์

อ่านต่อ →

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” รองรับการเป็นเมืองกีฬา Songkhla Sports City สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ Green City

วันนี้ (21 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุม ณ ทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ →