ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ พร้อมเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เตรียมจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ (SPORTS SCIENCE CENTER FOR THAILAND’S DEEP SOUTH : SSC-TDS) ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมขับเคลื่อนเชิงวิชาการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และการกีฬาและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เสนอการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม ม.อ. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของวิทยาเขตซึ่งได้มีการเสนอการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ต้นแบบ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

  1. Sports Complex ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการสร้างอาคารยิมเนเซียมที่สามารถรองรับได้ประมาณ 3,000 ที่นั่ง สนามกีฬาอินดอร์ สามารถเล่นได้กีฬาได้หลายประเภท เช่น สนามฟุตบอลพร้อมด้วยอัฒจันทร์ขนาบทั้งสองข้าง, สนามลู่วิ่งยาง, สนามแบดมินตัน จำนวน 6 คอร์ด, สนามฟุตซอลและสระว่ายน้ำ 50 เมตร ตามมาตรฐาน เป็นการพัฒนาในเชิงกายภาพ
  2. การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ต้นแบบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หวังพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาอย่างเป็นระบบ
  3. การขับเคลื่อนเชิงวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และการกีฬา โดยได้หารือเพื่อบูรณาการศาสตร์ร่วมกับคณะต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตปัตตานีและต่างวิทยาเขต เช่น ความรู้ด้านอาหารโภชนาการ ศาสตร์ทางกายภาพ และศาสตร์ทางจิตวิทยา เพื่อจัดตั้งหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ หลักสูตรแบบ DEGREE หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และหลักสูตรแบบ NON-DEGREE เช่น หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา (COACH) หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬา หลักสูตรกายภาพบําบัดทางการ กีฬาในรูปแบบการอบรมต่างๆ เป็นต้น

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ต้องอาศัยเครือข่ายด้านการกีฬา ยกระดับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา อีกทั้งได้วางเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นสถานที่ในการพัฒนากีฬาเชิงอาชีพ ส่วนในกรณีที่ไม่ใช่นักกีฬามืออาชีพหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *