สถานีวิทยุม.อ.หาดใหญ่รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ใน“โครงการรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ จึงจัด“โครงการรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดย สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ จะดำเนินการจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อทยอยมอบให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ว่างงาน ขาดรายได้ รายได้ลดลง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ

อ่านต่อ →