สถานีวิทยุม.อ.หาดใหญ่รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ใน“โครงการรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ จึงจัด“โครงการรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดย สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ จะดำเนินการจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อทยอยมอบให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ว่างงาน ขาดรายได้ รายได้ลดลง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ

ขณะนี้ (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2563) สถานีฯได้มอบให้ผู้พิการทางสายตาประกอบอาชีพนวดแผนไทย และผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยทั่วไป รวมถึงผู้ตกงานเนื่องจากสถานประกอบการปิดให้บริการตามคำสั่งจังหวัด รวมกว่าจำนวน 50 ถุง และยังคงแจกอย่างต่อเนื่อง

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ (ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา ท่านสามารถบริจาคผ่าน บัญชี แลบ้านแลเมืองเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 565-407820-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.อ.หาดใหญ่ ทางสถานีฯจะเป็นผู้จัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้ตรงกับความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ท่านที่โอนเงินร่วมบุญแล้ว กรุณาแจ้งติดต่อกลับมาที่ กล่องข้อความ Facebook สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ หรือ @Line ID: psuradio88 เพื่อให้ทางผู้จัดได้ทำบัญชีรายการ และขอบคุณท่านผ่านช่องทางต่างๆของทาง สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่

เพิ่มเติมช่องทางบริจาค สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง หรือสิ่งของจำเป็นผ่านระบบไปรษณีย์ไทยหรือระบบขนส่งเอกชน ชื่อและที่อยู่สำหรับการจัดส่ง “สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่” 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110