สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ จัดเสวนา จับตาหน้าน้ำ 65 : สงขลาพร้อมแค่ไหน?

ด้วยสภาพภูมิอากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ของทุกปี เป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อาจทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ FM 88 MHz ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดวงเสวนา จับตาหน้าน้ำ 65 : สงขลาพร้อมแค่ไหน? เมื่อวันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณศาลาเลียบคลองภูมินาถดำริ (ร.1) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16

อ่านต่อ →