สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เมือง(ไม่)รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด”

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย…

อ่านต่อ →

นักวิจัยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว 12 สายพันธุ์ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ยกระดับข้าวท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.) กล่าวว่า สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม หรือ สป.อว. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว12 สายพันธุ์ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการกับข้อมูลของพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค อีกทั้งภาคใต้มีข้าวท้องถิ่นที่หลากหลาย ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้าว GI (Geographical Indication) และข้าวท้องถิ่นที่ยังรอการลงทะเบียน GI แต่พบได้มากในท้องถิ่น

อ่านต่อ →