ภาวะอ้วน เสี่ยงป่วยโควิด19 ขั้นรุนแรง?

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อจากโควิด-19 แล้วส่งผลให้มีอาการรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต มีหลายประการ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง รวมถึงผู้ที่มีภาวะอ้วนที่มักจะมีโรคร่วมหรือผลข้างเคียง ซึ่งหากมีการติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียง มีอาการที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไป

อ่านต่อ →