สธ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชน เน้นปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในระลอกสอง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชน จังหวัดสงขลา ปี 2563 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพประชาชนในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดทั่วโลก และยังพบจำนวน ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายประเทศประกอบกับประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

อ่านต่อ →