ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.อ. จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 13 ปี 2565 เพื่อวงแผนและป้องกันรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย

ช่วงเช้าวันนี้ 12/10/65 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 หาดใหญ่ร่วมแรง พร้อมรับอุทกภัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และ นายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดงานเสวนาในครั้งนี้

อ่านต่อ →

ม.อ. พร้อมรับมือและเป็นศูนย์ช่วยเหลือชุมชนหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่

ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ของทุกปีภาคใต้มักได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ของหลายจังหวัดของภาคใต้และมหาวิทยาลัยได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้นในหลายวิทยาเขต

อ่านต่อ →