คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาส เด็ก ม.6 สาขาเกษตร รร.สังกัด อบจ.สงขลา ศึกษาต่อปริญญาตรี หวังผลิตเกษตรกรพันธุ์ใหม่

ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เล่าถึงความเป็นมาของความร่วมมือระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.สงขลา) ว่าอบจ.สงขลามีโรงเรียนในสังกัด 2 แห่งซึ่ง 1 ใน 2 แห่งเน้นสาขาด้านเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งอบจ.ประสงค์อยากร่วมมือกับคณะฯเพื่อพัฒนาหลักสูตรและความรู้ที่สอนนักเรียน จึงนัดหมายพูดคุยเบื้องต้นพร้อมเยี่ยมโรงเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนมีกิจกรรมด้านการเกษตรหลายอย่าง โรงเรียนมีความพร้อมค่อนข้างสูง เพราะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบจ.สงขลา และคณะฯเข้าไปช่วยเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้คุณครู อีกทั้งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นม.6 เข้าศึกษาต่อในคณะทรัพยาก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนที่อยากให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

อ่านต่อ →

ผอ.สวพ.6 จันทบุรี ย้ำปัญหาทุเรียนอ่อนแก้ไขได้ หลังปีนี้ประสบความสำเร็จแก้ปัญหาทุเรียนอ่อนส่งออกตปท.

สถิติเมื่อวันที่่ 25 มิถุนายน 2565 โรงคัดบรรจุของภาคตะวันออกส่งออกทุเรียนไทยไปต่างประเทศแล้วมากกว่า 500,000 ตัว มูลค่ามากกว่า 5 หมื่นล้านบาท นับว่าทุเรียนเป็นผลไม้ส่งออกสำคัญของประเทศและจีนคือประเทศส่งออกหลักของทุเรียนไทย นอกจากนั้นปีนี้มีข่าวดีว่าปัญหาทุเรียนอ่อนที่เคยเป็นปัญหาเรื้อรังมากกว่า 30 ปี ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวงจรทุเรียนไทย

อ่านต่อ →

กระทรวงเกษตรฯ เคาะมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยการระบาดของโรคดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีพของผู้กู้ยืมจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ →

โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านโควิด-19 แจกฟรีเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ศรแดง จัด “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านโควิด-19” แจกฟรีเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนขอรับได้ที่ www.doae.go.th

อ่านต่อ →