ผอ.สวพ.6 จันทบุรี ย้ำปัญหาทุเรียนอ่อนแก้ไขได้ หลังปีนี้ประสบความสำเร็จแก้ปัญหาทุเรียนอ่อนส่งออกตปท.

สถิติเมื่อวันที่่ 25 มิถุนายน 2565 โรงคัดบรรจุของภาคตะวันออกส่งออกทุเรียนไทยไปต่างประเทศแล้วมากกว่า 500,000 ตัว มูลค่ามากกว่า 5 หมื่นล้านบาท นับว่าทุเรียนเป็นผลไม้ส่งออกสำคัญของประเทศและจีนคือประเทศส่งออกหลักของทุเรียนไทย นอกจากนั้นปีนี้มีข่าวดีว่าปัญหาทุเรียนอ่อนที่เคยเป็นปัญหาเรื้อรังมากกว่า 30 ปี ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวงจรทุเรียนไทย

อ่านต่อ →