โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. พร้อมรับ ผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยระบบการจัดการตามมาตรฐานสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา รวมถึงโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยระบบการจัดการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และสำนักงานสาธารณสุขทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่สามารถมั่นใจกระบวนการดำเนินการที่มีความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ

อ่านต่อ →