อย่าเลียนแบบ !! Benadryl challenge อาจเกิดอาการข้างเคียงอันตรายถึงแก่ชีวิต

จากกระแสในสื่อออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น TIKTOK ที่มีการทำ Benadryl challenge โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวหลายคนจากหลายประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้เตือนถึงอันตรายจากการใช้ยาเบนาดริลเอง โดยที่แพทย์หรือเภสัชกรไม่ได้จัดให้ เพราะหากรับประทานเกินขนาด อาจเกิดอาการข้างเคียงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

อ่านต่อ →