อย่าเลียนแบบ !! Benadryl challenge อาจเกิดอาการข้างเคียงอันตรายถึงแก่ชีวิต

จากกระแสในสื่อออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น TIKTOK ที่มีการทำ Benadryl challenge โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวหลายคนจากหลายประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้เตือนถึงอันตรายจากการใช้ยาเบนาดริลเอง โดยที่แพทย์หรือเภสัชกรไม่ได้จัดให้ เพราะหากรับประทานเกินขนาด อาจเกิดอาการข้างเคียงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

มีรายงานว่ามีคนที่ทำ Benadryl challenge เยอะอยู่พอสมควรจากทั่วโลกและมีคนเสียชีวิตจากการทำ challenge ดังกล่าว อยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่า ยาเบนาดริล มีคุณสมบัติในการลดอาการแก้แพ้ คัดจมูก ผลข้างเคียงจะทำให้มนงง ง่วงนอน สำหรับในประเทศไทยมีหลายรูปแบบทั้งยาเม็ด แคปซูล ยาน้ำ และจัดเป็นยาประเภทนี้เป็นยาอันตรายต้องกินตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น ยา ไม่ว่าชนิดใดประเภทใดก็ตามล้วนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หากใช้หรือรับประทานตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่ง แต่หากใช้เกินขนาดเป็นสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตได้

ผศ.ดร.ภานุพงศ์ พุทธรักษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

ยาเบนาดริล (Benadryl) หรือชื่อสามัญทางยา คือ ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) เป็นยาแก้แพ้ที่ใช้ในการบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนบนและอาการหวัด เช่น น้ำมูกไหลและจาม โดยในประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่มีไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) เป็นส่วนประกอบในรูปแบบยารับประทาน จำนวน 43 ทะเบียน เป็นยาน้ำ จำนวน 35 ทะเบียน และเป็นยาเม็ดและแคปซูล จำนวน 8 ทะเบียน ยาดังกล่าวจัดเป็นยาอันตราย ต้องสั่งจ่ายยาโดยแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น หากใช้ตามคำแนะนำถือเป็นยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา แต่หากรับประทานเกินขนาด อาจเกิดความผิดปกติทางหัวใจ หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง หัวใจหยุดเต้น และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

อย่างไรก็ตามขอเตือนอย่าลอกเลียนพฤติกรรมแบบการกระทำดังกล่าวโดยเด็ดขาด เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือหากมีอาการแพ้รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้