7 ครอบครัว “แลบ้านแลเมือง” เข้าช่วยเหลือ

วันนี้ PSUBCharity จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับครอบครัวทั้ง 7 ที่แลบ้านแลเมืองได้เข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งการช่วยเหลือต่างๆมาจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมบริจาคและทีมงานแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

อ่านต่อ →