‘LUNATIQUE’ นิทรรศการศิลปะ จินตนาการ ความงดงามยามราตรี และอิทธิพลครอบงำจากดวงจันทร์

ชุดผลงานสื่อสะท้อนถึงจินตนาการภาพความงดงามในยามราตรี (Lunar) บริวารดวงเดียวของโลก ที่ยังมีโลกคู่ขนานอย่าง (Lunatic) รากศัพท์จากภาษาละติน ที่หมายถึงอิทธิพลครอบงำจากดวงจันทร์จนทำให้ผู้คนเกิดการเจ็บป่วยด้านจิตใจ ความบ้าคลั่ง เรื่องราวความผิดปกติ และปรากฏการณ์แปลกประหลาด จนนักปรัชญาชาวกรีกและโรมัน ทั้งฮิปโปเครตีส อริสโตเติล และพลินีผู้อาวุโส ต่างตั้งข้อสังเกตว่า มนุษย์มีสมองเป็นอวัยวะชุ่มน้ำ เมื่อดวงจันทร์มีผลต่อน้ำขึ้นน้ำลง ย่อมต้องมีผลต่อร่างกายของมนุษย์ไม่แตกต่างกันและด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงเสี่ยงต่อ “ปรากฏการณ์ทางจันทรคติ” (Lunar Lunacy Effect) หรือ “ปรากฏการณ์ทรานซิลวาเนีย” (Transylvania Effect) ที่ปรากฏอยู่ทั่วยุโรปจนถึงยุคกลาง ว่ากันว่าปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้เกิดการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าหรือแวมไพร์ในช่วงพระจันทร์เต็มดวง

อ่านต่อ →