ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) ม.อ.มุ่งสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก พร้อมสร้างงานวิจัยและบุคลากรคุณภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ภายใต้ภารกิจการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อการนำไปใช้ในวงวิชาการและอุตสาหกรรม ผลิตกำลังคนคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์อาหารทะเลและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เสริมสร้างความร่วมมือวิจัยผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ ด้วยการขับเคลื่อนของทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการวิจัยด้านอาหารทะเลมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ

อ่านต่อ →

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้ประกอบการ ในการจัดโครงการ HATYAI SIDEWALK เพื่อสร้าง LANDMARK ด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหาดใหญ่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้ประกอบการ ในการจัดโครงการ HATYAI SIDEWALK เพื่อสร้าง LANDMARK ด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหาดใหญ่ และ กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ณ หาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของหาดใหญ่ โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี นางสาว ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเยี่ยมชมงาน HATYAI SIDEWALK 2022 LANDMARK แห่งใหม่ของ หาดใหญ่ โดยคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว สู่ หาดใหญ่ และ ฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของหาดใหญ่ให้กลับมาคึกคักดังเดิม

อ่านต่อ →

ผอ.สวพ.6 จันทบุรี ย้ำปัญหาทุเรียนอ่อนแก้ไขได้ หลังปีนี้ประสบความสำเร็จแก้ปัญหาทุเรียนอ่อนส่งออกตปท.

สถิติเมื่อวันที่่ 25 มิถุนายน 2565 โรงคัดบรรจุของภาคตะวันออกส่งออกทุเรียนไทยไปต่างประเทศแล้วมากกว่า 500,000 ตัว มูลค่ามากกว่า 5 หมื่นล้านบาท นับว่าทุเรียนเป็นผลไม้ส่งออกสำคัญของประเทศและจีนคือประเทศส่งออกหลักของทุเรียนไทย นอกจากนั้นปีนี้มีข่าวดีว่าปัญหาทุเรียนอ่อนที่เคยเป็นปัญหาเรื้อรังมากกว่า 30 ปี ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวงจรทุเรียนไทย

อ่านต่อ →