ม.อ. ร่วมกับ สนช. หนุนธุรกิจนวัตกรรมชายแดนใต้ หวังปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่

ม.อ. ร่วมกับ สนช. หนุนธุรกิจนวัตกรรมชายแดนใต้ หวังปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่

วันนี้ (25 พ.ย. 65) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแถลงข่าวโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเปิดการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ ในกิจกรรม “3 Days Smart SMEs / Startup” โดยมี นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน). เป็นประธาน รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ฝึกอบรมเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลา

การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤจิกายน 2565 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี

นายวิเชียร สุขสร้อย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ ก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมให้มีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนอย่างยั่งยืน

ด้าน รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และสามารถพัฒนาความร่วมมือด้านการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมในพื้นที่ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต

ขณะที่ ผศ. ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบ่มเพาะให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 5 จังหวัด อาทิ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเน้นให้เข้าใจถึงการโตแบบ SMEs และ Startup และได้เรียนรู้การวางแผนธุรกิจด้วย Lean Canvas ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถดำเนินธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ซึ่งทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุน Open Innovation ซึ่งเป็นทุนเริ่มต้นให้กับผู้ประกอบการ ทั้ง Smart SMEs และ Startup จำนวน 1,500,000 บาท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ซึ่งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจนวัตกรรม จนกระทั่งสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการนวัตกรรมและได้รับการสนับสนุนจาก สนช. โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยการอบรมหลักสูตร 2 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐาน (3 Days Smart SMEs/Startup) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเน้นให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงการโตแบบ SMEs และ Startup เรียนรู้การวางแผนธุรกิจด้วย Lean Canvas พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

2. กิจกรรมหลักสูตรการอบรม แบบเข้มข้น (8 Weeks Coaching) เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ซึ่งเน้นให้ควำมรู้เชิงลึกแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมอบรมขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจของตนเอง รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ และนำเข้าไปสู่ขั้นตอนในการดำเนินการขอทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติต่อไป

          ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 11 โครงการมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท และยังคงมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพร้อมสำหรับขอรับทุนในปี 2566 นี้

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ facebook: Deep South Innovation Business Coaching Program

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *