GACC ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำหน่วยงาน ในงาน Music Art Craft Coffee and Books ที่ ม.อ.ปัตตานี

ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำภารกิจหน่วยงานและกิจกรรมเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในงาน Music Art Craft Coffee and Books (MACCaB) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 ที่วิทยาเขตปัตตานีซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

งาน Music Art Craft Coffee and Books (MACCaB) จัดโดยงานทุนการศึกษาและส่งเสริมทักษะอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทรรศน์ในการเรียนรู้ ให้สามารถเตรียมตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า เพื่อสร้างความเป็น PSU System ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และประชาชน โดยกิจกรรมน่าสนใจในงานทั้ง 2 วัน นอกจากมีกิจกรรมสร้างสรรค์สนุกสนานและน่าเรียนรู้สำหรับทุกคนแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ เช่น Workshop Coffee “Cupping กับการรู้จักกาแฟ” เสวนาหัวข้อ “ทิศทางกาแฟในปัตตานี และ หัวข้อ “หนังสือเปลี่ยนเมืองปัตตานี” การแสดง Patanista Fashion Show การแสดง Cover Dance ดนตรีโฟล์คซอง การแสดงอนาชีต DAI Voice และยังมีการออกร้านกว่า 40 ร้านเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม มหกรรมหนังสือ และนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปจำนวนมาก

ทั้งนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ซึ่งมีหน่วยงานย่อยประกอบด้วย งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ และ สถานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เคยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานเพื่อสร้างบรรยากาศของความอบอุ่นและสนุกสนานในช่วงเริ่มเปิดภาคการศึกษา ให้กับนักศึกษาใหม่ที่กำลังปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในรั้วมหาวิทยาลัย ในชื่องาน PSU Bazaar On Ground ครั้งที่ 2 “Music Food fest @PSU in the garden” เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้ร่วมกับกลุ่มตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” ซึ่งเป็นตลาดนัดขนาดเล็กที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร ซึ่งงานดังกล่าวนอกจากจะเพื่อต่อยอดกลุ่มตลาดออนไลน์ PSU Bazaar และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันแล้ว ยังเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *