ปตท.สผ. มอบครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริง แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

2 มี.ค. 63 – ปตท.สผ. มอบครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริง (Welding Simulator) 1 ชุด (4 เครื่อง) มูลค่า 4,700,000 บาท ให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มสาขาอาชีพงานเชื่อม อาทิ หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ (Modern Welding Technology) หลักสูตรสาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า (Underwater Metal Arc Cutting and Welding) หลักสูตช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (Manual Metal Arc Welder)

การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริง (Welding Simulator) และการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มสาขาอาชีพงานเชื่อม เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานของ ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้แรงงานให้สูงขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานในพื้นที่

ทั้งนี้ วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา จึงได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย)​ ณ หอประชุมสถาบันพีฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่: