ร่วมปลูกผักปันสุข ลุ้นรับ “ปุ๋ยมูลไส้เดือน” 1 กิโลกรัม ฟรี !!

จากการร่วมมือระหว่าง สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ และ น้ำดื่ม ตราวีโม่ ในการจัดกิจกรรม แจกเมล็ดพันธุ์ปันสุข (ปลูกผักสวนครัว ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19) โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจาก น้ำดื่ม ตราวีโม่

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ เชิญชวนทุกท่านร่วมปลูกผักปันสุข ลุ้นรับ “ปุ๋ยมูลไส้เดือน” 1 กิโลกรัม ฟรี !!
โดยมีกติกาดังนี้

1. ท่านได้รับเมล็ดพันธุ์จากสถานีวิทยุม.อ.หาดใหญ่ และได้ลงชื่อไว้ในวันมารับ
2. โพสรูปผักที่ปลูกด้วยเมล็ดที่ได้รับ
3. ระบุข้อมูล ผักที่ปลูก ระยะเวลากี่วัน
4. โพสลงใต้โพสนี้
5. หากมีจำนวนผู้เข้าร่วมโพสมากเกินจำนวนรางวัล ทางผู้จัดฯ ขอพิจารณาจากการสุ่มจับสลาก และจะแจ้งผลให้ทราบ
6. เริ่มโพสได้ตั้งแต่บัดนี้ พิจารณารายสัปดาห์

** ประกาศผลผู้ได้รับปุ๋ยทุกวันจันทร์ **

สอบถามเพิ่มเติม 074 558775 ,074 55888