เปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษา ปีที่ 4

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดรับบริจาคหนังสือ สมุด กระดาษทุกสภาพ ทุกชนิด ในโครงการ “เปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษา ปีที่ 4” รับบริจาคตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

บริจาคได้ที่ สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ในวันเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 074 558775 ,074 282282

หนังสือที่ได้รับบริจาคมาจะผ่านการคัดแยกสภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 รูปแบบ

1.สภาพดีนำไปให้กองกิจการนักศึกษา ม.อ. เพื่อทำกิจกรรมค่ายต่อ รวมถึงให้ห้องสมุดโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอรับ

2.สภาพดี เป็นหนังสือเฉพาะกลุ่มวางจำหน่ายในอินเตอร์เน็ต รายได้เป็นทุนการศึกษา

3.สภาพมีร่องรอยส่งต่อไม่ได้ จะนำไปจำหน่ายในรูปของขายกระดาษ รายได้เป็นทุนการศึกษา

สำหรับโครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษาปีที่ 4 จะมอบทุนการศึกษาให้รายละ 5,000 บาท จำนวน 8 ทุน เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3 ทุน และทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา ม.อ.จำนวน 5 ทุน

ท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดประสงค์ร่วมบริจาค โอนเงินมายังบัญชี แลบ้านแลเมืองเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 565-407820-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรุณาแจ้งกลับภายหลังโอนได้ที่ กล่องข้อความ Facebook สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่