มาเลเซียประกาศยกระดับอุตสาหกรรมชิป ลงทุน 2.5 หมื่นล้านริงกิต สร้างงานในประเทศ ดึงหัวกะทิต่างชาติ

อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ประกาศแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (National Semiconductor Strategy) ชูความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์โลก หวังยกระดับเป็นศูนย์กลางผลิต ดึงบริษัทต่างชาติ สร้างงานวิศวกรในประเทศกว่า 6 หมื่นคน หนุนปั้น 10 บริษัทท้องถิ่น

อ่านต่อ →

สยามอะโกรวิลล์ บริษัทร่วมทุนไทย-มาเลเซีย ผนึกกำลังกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ชูนวัตกรรมฟาร์มโซลูชั่น ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน

บริษัท สยามอะโกรวิลล์ จำกัด ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ จัด “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาการทำเกษตรแบบแม่นยำ” ในวันที่
27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา โดยมี ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ กล่าวต้อนรับ และคุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวแสดงความยินดี

อ่านต่อ →

ศิลปศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ NDUM ประเทศมาเลเซีย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15

จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สถาบันคู่ความร่วมมือหลักในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย และศูนย์วิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ในอาเซียนตอนล่าง และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Humanities, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน และ College of Education, Carlos Hilado Memorial State University  ประเทศฟิลิปปินส์

อ่านต่อ →