ศิลปศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ NDUM ประเทศมาเลเซีย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15

ศิลปศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ NDUM ประเทศมาเลเซีย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สถาบันคู่ความร่วมมือหลักในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย และศูนย์วิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ในอาเซียนตอนล่าง และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Humanities, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน และ College of Education, Carlos Hilado Memorial State University  ประเทศฟิลิปปินส์

ภายใต้หัวข้อ “Collaborative Reflections on Language, Culture, and Society for a Sustainable Future” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ควบคู่กับการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในยุคปัจจุบัน เป็นการยกระดับองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ

1) Professor Paul Kei Matsuda, Ph.D., Arizona State University สหรัฐอเมริกา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ” Reflections on Feedback in Language and Writing Instruction ” และ

2) Professor Ts. Dr. Azizi B Hj. Miskon, National Defence University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ” Socio-Ecological Thinking Towards Sustainability “

รวมทั้งจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Nora: From the legend of Siam to UNESCO cultural heritage and beyond” โดยได้รับเกียรติจาก

1) Nora Master Asst. Prof. Thummanit Nikomrat, National Artist of Thailand 2021 (Performing Arts)

2) Pauline Fan, Writer, literary translator, and Creative Director of the cultural organization PUSAKA, Kuala Lumpur, Malaysia

3) Prof.Dr. Lim Swee Tin, Putra University of Malaysia, Malaysia

4) Dr. Kanit Sripaoraya (Moderator), Senior lecturer, Faculty of Creative Technology & Heritage, Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia

การประชุมวิชาการในครั้งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 129 คน โดยเป็นผู้เข้าร่วมชาวไทย จำนวน 112 คน ผู้เข้าร่วม ชาวต่างประเทศ จำนวน 17 คน ได้แก่ผู้เข้าร่วมจากประเทศมาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ บังกลาเทศ และยูเครน มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 57 บทความ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *