คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีร่วมฝ่าวิกฤตโควิด19 “ยืมคอมฯ พร้อมเรียน”

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด19 จัดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา “ยืมคอมฯ พร้อมเรียน”

อ่านต่อ →