ม.อ. จัดกิจกรรมเผยแพร่งานบริการวิชาการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และมอบอุปกรณ์เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อฟื้นฟูการพัฒนาปัญญาฐานกาย

การจัดกิจกรรมงานบริการวิชาการ ม.อ. กับการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 20 ปี การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ พันธกิจ 2.3 พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม โดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส) ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ดำเนินงานระหว่างปี 2562 ถึงปัจจุบัน (4 ปี) สมส. ได้ดำเนินงานด้านพันธกิจสังคมที่มีผลกระทบสูง จำนวน 19 เรื่อง หนุนเสริมงานการพัฒนาชุมชน เชิงพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

ม.อ. ร่วมกับ ชุมชนมัสยิด ซาฮิ ปากีสถาน นำเสนอคุณค่าของทุนวัฒนธรรม ภายใต้งาน “ชวนกันมาจิบชาปากีฯ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ ชุมชนมัสยิด ซาฮิ ปากีสถาน จัดกิจกรรมภายใต้งาน “ชวนกันมาจิบชาปากีฯ” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ มัสยิดปากีสถาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเทศกาลออกแบบปักษ์ใต้ครั้งแรกของภาคใต้ Pakk Taii Design Week ร่วมกับเครือข่ายนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ มุ่งเป้าหมายเพื่อนำเสนอคุณค่าของทุนวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวความเป็นมา วิถีชีวิตของชาวมุสลิมปากีสถานในอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาของโครงการวิจัย “วิถีมงคลของนครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

อ่านต่อ →

“Music Food fest @PSU in the garden” จาก PSU Bazaar Online สู่ On Ground ในสวน ต้อนรับนศ.ใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการ

ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน PSU Bazaar On Ground ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “Music Food fest @PSU in the garden” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และสนับสนุนผู้ประกอบการจากกลุ่มซื้อขายสินค้าออนไลน์แพลตฟอร์ม Facebook : PSU Bazaar เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

อ่านต่อ →

5 นวัตกรรม ม.อ. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล

อ่านต่อ →

Eco Block อิฐบล๊อกจากเปลือกเมล็ดยางพารา น้ำหนักเบา ลดใช้พลังงาน อิฐบล็อกรักษ์โลกผลงานคณะสถาปัตย์ ม.อ.ตรังรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมยางพารา

Eco Block คอนกรีตบล็อกจากเปลือกเมล็ดยางพารา รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมยางพาราจากงานมหกรรมยางพารา ครั้งที่ 1 จ.ตรัง เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากแนวคิดลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งใช้พลังงานถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของทุกภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เจ้าของผลงาน Eco Block คอนกรีตบล๊อกจากเปลือกเมล็ดยางพาราขยายความว่า ทุกกิจกรรมการก่อสร้างอาคารไม่ว่าจะกระบวนการผลิตวัสดุ ขนส่ง ขนย้าย หรือรื้อถอนติดตั้ง ล้วนปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ออกสู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้น วัสดุ 3 ชนิดที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุด ทั้งกระบวนการผลิต การขนส่ง การติดตั้ง การทำลาย คืออลูมิเนียม 2 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก 10 เปอร์เซ็นต์ และ คอนกรีต 11 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเยอะที่สุด โดยเฉพาะคอนกรีตอิฐบล๊อกซึ่งเป็นที่นิยม เนื่องจากใช้งานง่าย ก่อสร้างง่าย รวดเร็ว แข็งแรง ราคาไม่สูงมาก

อ่านต่อ →

ม.อ. จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ผลักดันผู้ผลิตและผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้า “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของสินค้า รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ผศ. ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. กล่าวรายงาน

อ่านต่อ →

ไปรษณีย์ไทยร่วมแคมเปญไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่องเก่า เป็นกล่องรัก

ม.สงขลานครินทร์ และไปรษณีย์ไทย ชวนร่วมแคมเปญไปรษณีย์ reBOX ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “กล่องรักที่สัมผัสได้” กล่องเก่าเป็นกล่องใหม่ สร้างประโยชน์ต่อไปไม่รู้จบ มาร่วมรีไซเคิล กล่อง/ซอง ที่ไม่ใช้แล้ว เป็นกล่อง BOX บุญ ส่งมอบให้หน่วยงานคนพิการ นำไปสร้างประโยชน์ให้คนพิการต่อไปเพียงรวบรวม กล่อง/ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ทุกประเภทมาไว้ที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศ หรือ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ณ บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ สาขา ม.สงขลานครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะเวลาแคมเปญ 20 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ →

สงขลานครินทร์ จับมือ 7 มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 8 มหาวิทยาลัยร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

innoEM ร่วมมือกับ PSU-RMU ลงนาม MoU (Virtual MOU Signing Ceremony)

หลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Robert Morris University (RMU), United States ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ ผอ.หลักสูตร innoEM และคณะผู้บริหารของคณะฯ ร่วมลงนามกับ Dr. Michelle Patrick President, RMU และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย RMU

อ่านต่อ →

นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้าทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2565

รศ. ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร หลักสูตรชีววิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนในสาขาชีวภาพ ในงานวิจัย “การบูรณาการคุณลักษณะทางนิเวศสรีรวิทยาของหญ้าทะเลเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศและความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน” จากการแถลงข่าว โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2565 โดยมีคุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65

อ่านต่อ →