คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีร่วมฝ่าวิกฤตโควิด19 “ยืมคอมฯ พร้อมเรียน”

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด19 จัดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา “ยืมคอมฯ พร้อมเรียน”


วันนี้ (23 เมษายน 2563) อาจารย์ภักดี ต่วนศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยอาจารย์เกวภร สังขมาศและอาจารย์บัดรูดิง ขาลี เดินทางส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยทางคณะฯมีการส่งมอบกำลังใจให้นักศึกษาและครอบครัว พร้อมก้าวผ่านช่วงวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี