ส่วนขยาย รพ.ม.อ. เปิดแล้ว พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 อาการไม่รุนแรงเข้าพัก ณ ศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SCCC) หรือโรงพยาบาลสนาม ม.อ. ตั้งอยู่ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ ภายใต้การดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

อ่านต่อ →