วิกฤต ‘หญ้าทะเล’ หายผืนใหญ่ ขาดแหล่งอาหาร-อนุบาลสัตว์ กักคาร์บอน

จากฐานข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า หญ้าทะเลบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันของจังหวัดกระบี่และตรัง เสื่อมโทรมจำนวนกว่า 10,000 ไร่ และเริ่มเป็นปัญหาใหญ่ตั้งแต่ช่วงปี 2562 เป็นต้นมา

อ่านต่อ →

นักวิทย์ ม.อ. ชวนอนุรักษ์-ฟื้นฟู ท้องทะเลและชายฝั่ง สร้างเครื่องฟอกอากาศของโลก

ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน หรือโลกของเรานั้น ประกอบไปด้วยพื้นที่ของทะเลและมหาสมุทรมากกว่า 70 % ซึ่งประกอบไปด้วยทรัพยากรต่างๆอย่างมากมาย ซึ่งได้ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์ โดยทรัพยากรต่างๆถูกเรียงร้อยและถักทอเอาไว้ภายใต้ระบบนิเวศทางทะเลที่สลับซ้อน แต่มีความสมดุล การขาดหายไปของทรัพยากรใด ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดผลกระทบขึ้นกับโลกใบนี้ ขณะที่วิทยการ และความรู้ของเรากำลังพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด แต่เรากลับทิ้งบาดแผลให้แก่โลกใบนี้ จากการกระทำของเราแต่ละคน ซึ่งส่งผลต่อเราผู้อาศัย ดังเช่นปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ดังนั้น เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ จึงควรมีส่วนในการอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ที่โอบล้อมโลกของเรา เพราะหากไม่เริ่มในวันนี้ก็อาจจะสายเกินไป

อ่านต่อ →

นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้าทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2565

รศ. ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร หลักสูตรชีววิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนในสาขาชีวภาพ ในงานวิจัย “การบูรณาการคุณลักษณะทางนิเวศสรีรวิทยาของหญ้าทะเลเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศและความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน” จากการแถลงข่าว โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2565 โดยมีคุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65

อ่านต่อ →