5 นวัตกรรม ม.อ. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล

อ่านต่อ →