5 นวัตกรรม ม.อ. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้

1.รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ฝึกหายใจแบบชาญฉลาด โดย ดร.กิตติคุณ ทองพูล , นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Mr.Hiroshi Nakahara

2.รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมการรักษา “มะเร็ง” ด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด โดยการพัฒนาตัวกระตุ้นสัญญาณคู่รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ CD28.40z ของไคเมอริคแอนติเจนรีเซปเตอร์ โดย ผศ.ดร.พญ.จักราวดี จุฬามณี , พญ.วรรณกร ขอพันเลิศ , ดร.นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ , ดร.นวภัทร จังพัฒนานนท์ คณะแพทยศาสตร์ และ Dr.Seitaro Terakura

3.รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทำนายการได้ยินในเด็ก โดย รศ.นพ.พิทยาพล ปีตธวัชชัย และ ดร.สิทธิโชค ไชยชูลี คณะแพทยศาสตร์

4.รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ถ่างสำหรับการผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นในเด็ก PSURF-2 โดย ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา , นพ.วิศลย์ เหล่าเจริญสุข และ นายประวิตร แก้วณรงค์ คณะแพทยศาสตร์

5.รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง เจลบอลน้ำลายเทียม โดย รศ.ดร.ทพญ. อังคณา เธียรมนตรี , รศ.ดร.ภญ.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ , นายอัษฎางค์ อ่อนละมัย , ทพญ. พิชามญชุ์ ธรรมกุล , ทพญ. ศิรภัสสร ข่ายม่าน และ ทพญ.

โดยผลงานจากประเทศไทยที่นำเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ วช. ได้พิจารณาคัดกรองในหลายรูปแบบ ได้แก่ ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานจากวช., ได้รับรางวัลและนำเสนอในเวทีระดับประเทศ อาทิ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับประเทศของหน่วยงาน, ผลงานที่มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 48 เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในสหภาพยุโรป โดยมีนักประดิษฐ์/นักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 10,000 คน

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 48 เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในสหภาพยุโรป โดยมีนักประดิษฐ์/นักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 10,000 คน โดยผลงานจากประเทศไทยที่นำเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ วช. ได้พิจารณาคัดกรองในหลายรูปแบบ ได้แก่ ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานจาก วช., ได้รับรางวัลและนำเสนอในเวทีระดับประเทศ อาทิ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับประเทศของหน่วยงาน, ผลงานที่มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *