รู้กฎหมาย : การครอบครองอาวุธปืน

การมีปืนไว้ในครอบครองได้ ผู้ครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการโดยการจดทะเบียนอาวุธปืนที่ว่าการอำเภอ มิเช่นนั้นผู้ครอบครองจะครอบครองอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 72 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปีและปรับ 2,000 ถึง 20,000 บาท หากเป็นการครอบครองปืนของผู้อื่นที่มีทะเบียน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปีและปรับ 1,000 ถึง 10,000 บาท

อ่านต่อ →